Релаксация с Рейки мастер (човек, които е овладял нещо)

Рей-духовното ки-космическа енергия идваща от космическите тела, Слънцето, Луната, Земята и живата и мъртвата природа около нас, влючително и социума. Ние подчертано сме социални същества.

Ползата от практикуването на Рейки:
  • 1.Постигане баланс на енергиите във всички части на тялото. Когато има дисбаланс, настъпва болестно състояние. т.е. предпоставка от заболяване
  • 2.Балансират се енергиите и в аурата.
  • 3.Изчистват се от тялото физиологичните и енергийни токсини, които стоят на депа някъде в тялото. По време на сеанса, те постъпват в кръвта за изхвърляне. В тоя момент е възможно да се появи главоболие или друго неразположение.
  • 4.Изчистват се енергиините токсини и от аурата.
  • 5.По време на сеанса всички системи работят на "високи обороти", което е предпоставка за влючване вътрешните заложени механизми за тонизиране и самолекуване.
  • 6.Възможно е при първите сеанси да се получи лечебна криза- засилване симптомите на болестта, което е нормално и желано и е показател, че лечебният процес е започнал.

Рейки мастерът е с доказана висока енергетика по тест на радиофизика проф.Л.Тюрен. Притежава изключително лечебни ръце с гама излъчване 20 микрорентгена на час, измерването е направено с дозиметър, балансирана енергия и с метаболизъм (биологична възраст) 16 години по-малък от ЕГН-то - измерено с японска апаратура Танита, биолог, военен санитарен инструктор, йога, радиестезист- физиакална радиестезия. С вълномера на проф.Тюрен измерва енергиите на всички сиситеми в тялото. Теледиагностика (от разстояние - може и в друго населено място), ирисова диагностика, кирлиянова фотография на енергиите на ръцете на мастер Рейки. Реализиран Сахаджа йога. Сертификат за професионален масажист.

  • Методи и средства- Рейки, биодиагностика, въздействие с аурата на билките, минералите, магнитите, пирамидите, восъчни плочки, с цветовте и свтелините, с 21 вида води, работа с чакрите, меридианите, точките (китайските). 50 източни метода.
  • Всички методи и средства за енергийно въздействие се обясняват от гледна точка на физиката, химията, конвенционалната академична медицина. Критерии са клиничните изпитания. Без религиозни внушения и мистицизъм.
  • Лекуващият лекар трябва да бъде уведомен за всичко и да се вземе неговото съгласие.
  • Инициира (посвещава) за първо и второ ниво Рейки и за мастер Рейки.Create your own web pages in minutes...
Релаксация с Рейки мастер
Copyright 2011 Panayot Kulchev. All Rights Reserved.
Биодиагностика, разваляне на магии, биоенерготерапия, релаксация, източни методи и средства, минералотерапия, магнитотерапия, физикална радиестезия, фитотерапия, приамиди, числа, цветотерапия, звукотерапия, свещена геометрия, релаксация с рейки, рейки масаж професионален- класически, акупресура, рефлексотерапия.
ТЪРСИТЕ


Биодиагностика, разваляне на магии, биоенерготерапия, релаксация, източни методи и средства, минералотерапия, магнитотерапия, физикална радиестезия, фитотерапия, приамиди, числа, цветотерапия, звукотерапия, свещена геометрия, масаж, вулканични камъни, цветотерапия.ЗА КОНТАКТИ

Панайот Трифонов

гр.Велико Търново
ул. Панайот Типографов 30Б
ет.2 ап.4

тел. 062/67-18-86
моб. 0893/529307
(след 21:00ч.)

www.master-reiki.free.bg